mailman.lib.cas.cz mailing lists - Admin Links

Welcome!

Below is the collection of publicly-advertised Mailman mailing lists on mailman.lib.cas.cz. Click on a list name to visit the configuration pages for that list.To visit the administrators configuration page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended. If you have the proper authority, you can also create a new mailing list.

General list information can be found at the mailing list overview page.

(Send questions and comments to mailman@lib.cas.cz.)

   
List Description
Akvizice diskusní list pro akviziční komisi (pouze pro zaměstnance KNAV)
Analytika Článková Bibliografie
Cdk diskusní list pro projekt Česká digitální knihovna
CERIDAH CERIDAH
DH Tento mail list slouží ke komunikaci a sdílení informací o aktivitách, projektech a obecné problematice v oblasti Digital Humanities.
Digitalhumanities Tento mail list slouží ke komunikaci ústavů AV ČR v rámci Strategie AV21 ve výzkumném programu Paměť v digitálním věku a především výzkumném tématu Digital Humanities.
Digitisationregistry mailing list of Digitisation Registry
Dl4dh diskusní list pro projekt DL4DH
Eodopen EODOPEN discussion mail-list
Historicka-korespondence diskusní list pro pracovní skupinu webu Historická konference
INDIHU diskusní list pro projekt INDIHU
KA1_IPN_metodika KA1 IPN metodika
Knav hromadná poštovní skupina zaměstnanců KNAV
Knav_dr poštovní skupina dozorčí rady KNAV
knihovny_AVCR poštovní konference pro knihovny a SVI ústavů AV ČR
KoordinatoriCERIDAH Koordinátoři CERIDAH
Kramerius diskusní list uživatelů systému Kramerius
Kramerius4 diskusní list pro projekt Kramerius4 (pouze vývojový tým)
Kvi poštovní skupina Komise pro vědecké informace AV ČR
Openscience pracovní skupina AV ČR pro Open Science
ProArc diskusní list uživatelů systému ProArc
Pvcaslin diskusní list pro Programový výbor CASLIN
RadaCPK Rada projektu Centrálního portálu knihoven (určen pouze pro členy Rady CPK)
Rd diskusní list pro Registr digitalizace
RightLib diskuzní list projektu RightLib (pouze projektový tým)
RVCPK řídící výbor CPK

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered