mailman.lib.cas.cz Mailing Lists

Welcome!

Below is a listing of all the public mailing lists on mailman.lib.cas.cz. Click on a list name to get more information about the list, or to subscribe, unsubscribe, and change the preferences on your subscription. To visit the general information page for an unadvertised list, open a URL similar to this one, but with a '/' and the list name appended.

List administrators, you can visit the list admin overview page to find the management interface for your list.

If you are having trouble using the lists, please contact mailman@lib.cas.cz.

   
List Description
Akvizice diskusní list pro akviziční komisi (pouze pro zaměstnance KNAV)
Analytika Článková Bibliografie
Cdk diskusní list pro projekt Česká digitální knihovna
DH Tento mail list slouží ke komunikaci a sdílení informací o aktivitách, projektech a obecné problematice v oblasti Digital Humanities.
Digitalhumanities Tento mail list slouží ke komunikaci ústavů AV ČR v rámci Strategie AV21 ve výzkumném programu Paměť v digitálním věku a především výzkumném tématu Digital Humanities.
Digitisationregistry mailing list of Digitisation Registry
Dl4dh diskusní list pro projekt DL4DH
Eodopen EODOPEN discussion mail-list
Historicka-korespondence diskusní list pro pracovní skupinu webu Historická konference
INDIHU diskusní list pro projekt INDIHU
Knav hromadná poštovní skupina zaměstnanců KNAV
Knav_dr poštovní skupina dozorčí rady KNAV
knihovny_AVCR poštovní konference pro knihovny a SVI ústavů AV ČR
Kramerius diskusní list uživatelů systému Kramerius
Kramerius4 diskusní list pro projekt Kramerius4 (pouze vývojový tým)
Kvi poštovní skupina Komise pro vědecké informace AV ČR
Muo_indihu_exhibition diskusní list pro projekt MUO Indihu Exhibition
Openscience pracovní skupina AV ČR pro Open Science
ProArc diskusní list uživatelů systému ProArc
Pvcaslin diskusní list pro Programový výbor CASLIN
RadaCPK Rada projektu Centrálního portálu knihoven (určen pouze pro členy Rady CPK)
Rd diskusní list pro Registr digitalizace
RightLib diskuzní list projektu RightLib (pouze projektový tým)
RVCPK řídící výbor CPK

Delivered by Mailman
version 2.1.18
Python Powered GNU's Not Unix Debian Powered